Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της anakainiseis.net. Αν συνεχίσετε να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με και να δεσμεύεστε από την ακόλουθη αποποίηση ευθυνών.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο και παρέχεται από το anakainiseis.net & συνδεδεμένους προμηθευτές προϊόντων. Εικόνες που χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε σχετικές μάρκες προϊόντων τους. Ενώ εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή την διαθεσιμότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες ή που σχετίζονται με τα γραφικά που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που τοποθετείτε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου .

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να είστε σε θέση να συνδεθεί με άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο της anakainiseis.net. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η συμπερίληψη των οποιωνδήποτε συνδέσεων δεν υπονοεί απαραιτήτως μια σύσταση ή δεν επικυρώνει τις απόψεις που εκφράζονται στο εσωτερικό τους.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει την ιστοσελίδα οργανωθεί και να λειτουργήσει ομαλά. Ωστόσο, anakainiseis.net αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνη για το δικτυακό τόπο είναι διαθέσιμο προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχό μας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της anakainiseis.net και τις σχετικές μάρκες προϊόντων. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Οποιαδήποτε αναδιανομή και αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται. Μπορεί να μην, παρά μόνο με ρητή έγγραφη άδειά μας, διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου. Δεν μπορεί να μεταδώσει ή να το αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλης μορφής σύστημα ηλεκτρονικής ανάκτησης.